4 zagrożenia związane z użyciem nawozu bez badania gleby

Stosowanie nawozu jest coraz bardziej popularne, ponieważ skutecznie wspiera wzrost roślin i zwiększa plony. Ale jakie są zagrożenia związane z jego nadmiernym stosowaniem? Czy wiesz, że zbyt duże dawki nawozu mogą powodować „poparzenia roślin”?  Dowiedz się więcej o negatywnych skutkach stosowania nawozów bez znajomości zapotrzebowania gleby na składniki odżywcze.

 

zagrożenia użycia nawozów bez badania gleby

1. Brak optymalnego plonu

W celu określenia stanu gleby i zapotrzebowania na składniki odżywcze zalecamy wykonać badania gleby przed zastosowaniem nawozu. Tylko wtedy można dobrać dokładny rodzaj i ilość nawozu, który należy zastosować. Jeśli stosujemy nawóz nie wiedząc, czego potrzebuje gleba, ryzykujemy, że użyjemy go zbyt mało (niedostateczne nawożenie) i nie osiągniemy optymalnych plonów. Jeśli zastosujemy natomiast  zbyt dużo nawozu (nadmierne nawożenie) lub użyjemy go w niewłaściwym czasie, istnieje szansa poparzenia roślin. Objawia się to przypaleniem liści roślin w wyniku nadmiaru soli azotowych. Stosując „przypadkowe” nawozy możemy doprowadzić do uszkodzenia i utraty plonów.

 

2. Marnowanie pieniędzy na nawóz, którego gleba nie potrzebuje

Nie wiedząc, jakie składniki odżywcze są już obecne w glebie, możesz użyć nawozu z pierwiastkami, których w glebie jest już dużo. To po prostu strata pieniędzy. Nadmierne nawożenie nie wpłynie na poprawę plonów, a może mieć negatywny wpływ na środowisko. Warto badać próbki i kontrolować stan swojej gleby, chociażby używając skanera do gleby.

 

3. Zmarnowanie ograniczonych zasobów

Ilość składników pokarmowych, takich jak fosfor i potas – które są obecne w nawozach nieorganicznych – jest na świecie ograniczona. Na przykład fosfor jest wydobywany ze złóż fosforanów, które są nierównomiernie rozmieszczone na całym świecie. Termin „fosfor szczytowy” jest używany do określenia momentu, w którym osiągnięty zostanie maksymalny globalny poziom produkcji fosforu. Według naukowców szczytowy poziom fosforu zostanie osiągnięty w około 2030 roku. Natomiast rezerwy fosforu mają zostać wyczerpane w ciągu najbliższych 100 lat. Dlatego też powinniśmy bardziej rozważnie stosować nawozy fosforowe, aby zapobiec niedoborom w przyszłości.

 

4. Szkody dla środowiska

Badanie gleby pozwala na stworzenie rekomendacji nawozowej i umożliwia nam stosowanie odpowiedniego nawozu. Najlepiej wybrać taki, który zawiera konkretną ilość składników, które będą wykorzystywane przez rośliny. W ten sposób minimalizujemy szanse na stosowanie nadmiernych ilości nawozów i wynikające z tego szkody dla środowiska. Na przykład nadmierne stosowanie nawozów bogatych w azot może powodować, że będą one spływać z pola do zbiorników wodnych. Spowoduje to nadmiar składników odżywczych w wodzie i szybki wzrost życia roślin – proces znany jako eutrofizacja. Ma on szkodliwy wpływ na jakość wody. Dodatkowo musimy zawsze pamiętać o ustawie azotanowej, która pozwala na stosowanie azotu, tylko w określonym czasie w ciągu roku.

 

 

Co mogą zrobić rolnicy, aby temu zapobiec?

Popularność nawozów rośnie, ponieważ zwiększa się populacja na świecie, a więc i potrzeby żywnościowe ludzi. Często jednak pomija się niebezpieczeństwo związane z nadużywaniem nawozów w rolnictwie. W AgroCares promujemy odpowiedzialne stosowanie nawozów i zrównoważone gospodarowanie glebą. Jak wspomniano powyżej, badanie gleby i poznanie jej potrzeb żywieniowych jest najlepszym sposobem na uniknięcie nadmiernego nawożenia i marnowania pieniędzy na niepotrzebne wzbogacanie gleby.

 

Jesteś zainteresowany zakupem skanera?

Skontaktuj się z nami już dziś!