W jaki sposób AgroCares pomoże Ci pozyskać kredyty węglowe

Znaczenie węgla organicznego w glebie (C org.) oraz jego pozytywny wpływ na zdrowie gleby jest wszystkim dobrze znany. Ponadto węgiel organiczny odgrywa kluczową rolę w zmianie klimatu. Gleby są w stanie sekwestrować dwutlenek węgla z atmosfery, gdy wykonywane są odpowiednie praktyki agrotechniczne, takie jak pozostawianie resztek pożniwnych na polu lub zmniejszanie intensywności orki.

 

kredyty węglowe

 

Zawartość C org. można zwiększyć i utrzymywać przez długi czas. Ze względu na to powstał nowy rynek zwany rynkiem kredytów węglowych, który obejmuje rolników, którzy sekwestrują węgiel na swoich polach (uzyskując kredyty węglowe) oraz firmy, które kupują te kredyty, aby zrekompensować swoje emisje. Wejście na ten rynek może być wyzwaniem, jest to długotrwały proces ze ściśle określonymi protokołami badania gleby. Dzięki skanerowi AgroCares można na miejscu zmierzyć zawartość węgla organicznego w glebie, a dzięki naszej innowacyjnej technologii staramy się ułatwiać i wspierać rolników i doradców w całym tym procesie oraz wspólnie wejść na rynek emisji dwutlenku węgla.

 

Czym są kredyty węglowe?

Kredyt węglowy to ogólny termin dla każdego zbywalnego certyfikatu lub zezwolenia reprezentującego prawo do emisji jednej tony dwutlenku węgla lub równoważnej ilości innego gazu cieplarnianego. Kredyty węglowe są kupowane przez organizacje lub osoby, które emitują gazy cieplarniane i chcą lub muszą zrekompensować swoje emisje.

Kredyty węglowe są sprzedawane przez organizacje, które mogą udowodnić, że sekwestrują węgiel w określony sposób: bezpośrednio w drzewach lub glebie albo pośrednio poprzez redukcję istniejących emisji. Transakcje te odbywają się na rynkach kredytów węglowych, jak opisano na poniższym rysunku. Rolnik zainteresowany uzyskaniem kredytów węglowych kontaktuje się bezpośrednio lub za pośrednictwem lokalnej organizacji z realizatorem. Realizator to organizacja, która wraz z zespołem ekspertów kieruje rolnikami do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju wymaganych do wejścia na rynek kredytów węglowych. Realizator kontaktuje się również ze sprzedawcami i nabywcami kredytów węglowych.

kredyty węglowe

 

Jak zamienić sekwestrację dwutlenku węgla na pieniądze?

Pierwszym krokiem jest zaplanowanie i zarejestrowanie swojego projektu. W tym celu musisz spełnić pewne wymagania kwalifikacyjne, które obejmują wiedzę, czy obecny poziom węgla w glebie można zwiększyć poprzez poprawę działań w zakresie zarządzania polem. W tym celu węgiel organiczny musi być zmierzony w certyfikowanym laboratorium. Jeśli nie znasz stanu gleby, możesz przesłać próbki do laboratorium i finalnie nie zostać dopuszczonym do wejścia na rynek.

Skaner AgroCares i aplikacja Carbon Monitor nadają się do wstępnej oceny różnych pól, aby sprawdzić, czy kwalifikują się one do udziału w projekcie kredytów węglowych. Ta technologia jest niedroga i szybka, w ciągu 10 minut jesteś w stanie ocenić C org. w swojej glebie. Jeśli skaner AgroCares wykaże zawartości węgla organicznego w zakresie, w którym Twoje pole może kwalifikować się na rynek kredytów węglowych, próbki gleby można następnie przesłać do certyfikowanego laboratorium w celu zarejestrowania Twojego projektu. Celem AgroCares jest zapewnienie, że proces rozpocznie się z gwarancją, że Twój projekt będzie mógł wejść na rynek.

 

Kolejne kroki – kredyty węglowe

Po zarejestrowaniu projektu i wdrożeniu nowych agrotechnik, musisz być w stanie udowodnić, że podjęte działania dają efekt, aby uzyskać kredyty węglowe. Można to zrobić przy użyciu różnych metodologii, aby uzyskać certyfikat według uznanej normy. Normy odnoszą się do zawartości C org. jako głównego indykatora. Usługi AgroCares pozwalają monitorować poziomy C org. na Twoim polu, aby łatwo ocenić, kiedy zapas węgla wzrósł na tyle, aby móc uzyskać kredyty węglowe. Aby oficjalnie zgłosić wzrost zawartości węgla, musisz mieć pełny raport, który między innymi obejmuje plan próbki gleby przygotowany przez eksperta ds. gleby, próbki gleby muszą być pobrane przez technika glebowego i muszą zostać przeanalizowane w certyfikowanym laboratorium. Proces ten jest kosztowny i czasochłonny, dlatego monitorowanie, kiedy gleba znacznie zwiększyła zawartość węgla organicznego i jest gotowa na taki proces, jest kluczem do uzyskania maksymalnych zysków.

Zainteresowany pomiarem węgla organicznego w glebie? Sprawdź naszą nową aplikację Carbon Monitor tutaj i skontaktuj się z naszym zespołem pod adresem mateusz.dygdon@agrocares.com, aby uzyskać demo.