Magnez – dlaczego jest ważny dla roślin?

Magnez (Mg) jest niezbędnym składnikiem odżywczym roślin, który pełni wiele ról w wielu funkcjach roślin. Magnez odgrywa kluczową rolę w procesie fotosyntezy, a jego niedobór jest szkodliwy dla wzrostu roślin. W tym blogu wyjaśniamy, dlaczego magnez jest kluczowy dla roślin i upraw oraz w jaki sposób technologia AgroCares może pomóc, dając zalecenia dotyczące nawożenia magnezem dla poszczególnych upraw.

 

magnez w rolnictwi

Czym jest magnez?

Składniki glebowe dzielą się na trzy podstawowe kategorie: makro, mezo i mikroelementy, w zależności od ilości, w jakiej rośliny ich potrzebują. Magnez (Mg) jest niezbędnym mezoelementem, wraz z wapniem (Ca) i siarką (S).

Magnez (Mg) jest niezbędnym składnikiem odżywczym roślin, odgrywa kluczową rolę w procesie fotosyntezy, a jego niedobór uniemożliwia prawidłowy wzrost roślin. Magnez to bardzo mobilny pierwiastek, a jego dostępność w glebie zależy od wielu czynników: skały macierzystej, stopnia zwietrzenia, lokalnego klimatu i praktyk agrotechnicznych, takich jak płodozmian, rodzaj i intensywność uprawy oraz nawożenie. Dlatego ilość magnezu może się bardzo różnić w zależności od rodzaju gleby. Niewielkich ilości Mg można spodziewać się na glebach zwrotnikowych i piaszczystych, podczas gdy gleby torfowe, gleby zasolone i ogólnie gleby o dużej zawartości iłu mają tendencję do większej zawartości magnezu.

 

Jak rośliny wykorzystują magnez?

Magnez jest niezbędnym pierwiastkiem potrzebnym przez cały okres wzrostu rośliny. Magnez spełnia w roślinie kilka funkcji: jest centralnym składnikiem chlorofilu, który wspiera funkcję pochłaniania światła słonecznego podczas fotosyntezy. Magnez pełni funkcję nośnika fosforu w roślinach i jest niezbędny do metabolizmu fosforanów.

Ponadto jest również potrzebny do podziału komórek i tworzenia białek, aktywacji kilku systemów enzymatycznych i jest niezbędnym składnikiem oddychania roślin. Krótko mówiąc, bez magnezu chlorofil nie może wychwytywać energii słonecznej dla fotosyntezy, a roślina nie może wykonywać ważnych funkcji metabolicznych związanych z węglowodanami i stabilizacją błony komórkowej.

 

Jakie są oznaki niedoborów magnezu?

Niedobór magnezu występuje powszechnie w intensywnie użytkowanych rolniczo glebach, ale może być również spowodowany wietrzeniem gleby. Często obserwuje się go na glebach piaszczystych, silnie podmytych i kwaśnych.

Rozpoznanie niedoboru Mg na podstawie objawów nie jest łatwe. Ze względu na jego mobilność w roślinie, objawy niedoboru Mg pojawiają się najpierw na dolnych i starszych liściach, zanim staną się widoczne na liściach młodszych. Do powszechnych objawów niedoboru należą: powolny wzrost i żółknięcie liści, zwłaszcza na zewnętrznych krawędziach, żółte nowo rosnące liście z ciemnymi plamami oraz fioletowe lub czerwonawe plamy na liściach.

Widoczność objawów jest również często związana z ilością światła, na które wystawione jest roślina. Liście wystawione na działanie dużego natężenia światła będą wykazywać więcej objawów niż inne.

Efekty niewielkiego braku tego składnika nie są bezpośrednio widoczne, ale nadal negatywnie wpływają na wzrost upraw. Jedynie ostry niedobór, wykazuje widoczne objawy, takie jak chloroza międzynerwowa i silne ograniczenie wzrostu.

 

 

Dlaczego ważna jest znajomość zawartości Mg w glebie?

W przeciwieństwie do innych kationów, takich jak K, Ca i NH4, Mg jest stosunkowo mobilny w glebie. Ze względu na to zawartość Mg może być niewystarczająca w glebach wykorzystywanych w rolnictwie intensywnym. Ponadto magnez często ulega wypłukiwaniu w znacznych ilościach, zwłaszcza w miesiącach jesienno-zimowych z ulewnymi deszczami. Na straty magnezu ma również wpływ kwasowość gleby, zawartość Ca i zdolność wymiany kationów (CEC), na które wpływa materia organiczna i zawartość iłu. To dodatkowo pokazuje konieczność badania gleby, aby poznać nie tylko zawartość Mg przed kolejnym sezonem upraw, ale także inne parametry, które wpływają na dostępność Mg dla roślin.

laboratorium badania gleby

 

Badanie magnezu dzięki Lab-in-a-box

AgroCares może dostarczyć informacji o wymiennym magnezie i magnezie całkowitym w glebie za pomocą analizy gleby w Lab-in-a-Box (LiaB). Wymienny magnez jest jedną z najważniejszych frakcji pozwalających określić, czy magnez jest dostępny dla rośliny.

Agrocares LiaB może udzielić zaleceń dotyczących nawożenia magnezem dla konkretnych upraw, zapewniając, że odpowiednia ilość magnezu zostanie dostarczona do gleby, aby osiągnąć pożądany plon. Zalecenia nawozowe zawierają informacje o tym, kiedy i jak stosować nawożenie magnezem. Dodatkowo LiaB może dostarczyć po prostu wyniki analizy wymiennego magnezu, które można następnie wykorzystać do stworzenia indywidualnych zaleceń nawozowych.

laboratorium badania gleby