Jak pobrać próbkę gleby do badania?

Chcąc dokonać analizy składników zawartych w glebie, możemy wysłać jej próbkę do laboratorium lub posiadając skaner, zrobić to na miejscu. W AgroCares otrzymujemy wiele telefonów od naszych klientów z zapytaniem: jak pobrać próbkę gleby do badania. Jest to istotnie bardzo ważne pytanie, ponieważ od tego jak to zrobimy zależy dokładność wyników. Aby prawidłowo pobrać ziemię do analizy należy zwrócić uwagę na kilka istotnych elementów. W poniższym artykule zaprezentujmy Państwu, jak można to zrobić samemu.

 

jak pobrać próbkę gleby?

 

Skąd pobrać próbkę glebę do analizy?

 

Wiele gleb charakteryzuje się mozaikową strukturą, dlatego ważne jest, aby próbki dawały w miarę możliwości, jak najszerszy obraz pola. Pobierając ziemię do badania zalecamy podzielić pole na 1 hektarowe obszary. Jeśli chcemy przeanalizować skład pierwiastków na znaczenie większych terenach, dobrze jest narysować sobie właśnie takie 1 hektarowe kwatery. Warto opisać każdą z nich, aby otrzymując wyniki badań mieć jasność z jakiej części naszego pola pochodzą owe zakresy.

 

Jak pobrać próbkę gleby?

 

Do pobierania próbek gleby najlepiej wykorzystać laskę Egnera. Jest to rodzaj rurki wykonanej specjalnie do tego rodzaju analiz. Pozwala ona pobrać glebę z odpowiedniej głębokości. Oczywiście, jeśli nie wykonujemy analiz stosunkowo często i nie posiadamy laski, możemy wykorzystać do tego zwykłą sztychówkę. Z jednego hektara pobieramy jedną próbkę zbiorczą (z kilku miejsc w tym obszarze). Pamiętajmy, że jest to tylko propozycja, a nie sztywna zasada! Pobraną próbkę należy opisać i zapakować do pojemnika lub woreczka.

 

Prawidłowe pobieranie próbek gleby 

 

Próbkę gleby należy pobrać z głębokości około 20-25 cm. Właśnie taka głębokość pozwoli nam lepiej poznać kondycję naszego pola. Systemy korzeniowe roślin uprawnych znajdują się na tej głębokości i właśnie stąd pobierają pierwiastki, których potrzebują. Analiza pokaże nam jakich składników może brakować roślinom podczas rozwoju i wzrostu. Wielkość próbki pobranej z jednego hektara powinna mieć mniej więcej 300-500 g.

jak pobrać próbkę gleby do badania?

Gdzie badać glebę?

 

Jeśli chcemy dokonać szybkiej analizy możemy przesłać próbkę gleby do nowoczesnego laboratorium Lab-in-a-box. Znajduje się ono na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Rolnicy z całej Polski wysyłają próbki swojej gleby właśnie tutaj, ponieważ czas wykonania takiego badania wynosi 7 dni roboczych. Koszt analizy 21 pierwiastków to 95 zł netto. Technologia opiera się na spektrometrii i jest alternatywą dla analiz chemii mokrej. Oczywiście próbkę gleby można wysłać do tradycyjnych laboratorium, które znajdują się w wielu miejscach w całej Polsce.

[EDIT]: Zakończyliśmy już wykonywanie badań na UR. Był to projekt demo i obecnie nie wykonujemy już analiz. 

 

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zadzwoń lub napisz do nas!

Mateusz Dydoń