Badania gleby – jak, gdzie, kiedy?

Coraz więcej rolników decyduje się przeprowadzić badania gleby, aby poznać ilość zawartych w niej składników odżywczych. Daje to lepszy obraz aktualnej kondycji gleby. Analizując stan podłoża, można dokładniej dobrać nawóz pod każdą uprawę. Wiadomo, że różne rośliny potrzebują różnych warunków rozwoju. Bardzo istotne jest więc systematyczne badanie gleby. Pojawia się jednak kilka pytań: jak, gdzie i kiedy zrobić takie badania gleby?

 

Badania gleby

Jak pobrać próbkę do badania gleby?

Aby przeprowadzić badania gleby, należy pobrać jej próbkę do analizy. Jak to zrobić? To całkiem proste! Wystarczy podzielić obszar swojego pola, np. na 1 hektarowe siatki i z kilku miejsc pobrać ziemię do badania. Najlepiej wykorzystać do tego laskę Egnera. Można też wykopać trochę ziemi łopatą. Próbka powinna być pobrana z głębokości 20-25 cm i ważyć 300-500 g. Tak pobraną glebę wystarczy wysłać kurierem, a następnie oczekiwać na wyniki.

 

badania gleby

 

Gdzie zrobić badania gleby?

Rolnicy najczęściej wykonują analizy w okręgowych stacjach chemiczno-rolniczych. Tam za pomocą chemii mokrej sprawdzany jest stan składników zawartych w glebie. Niektóre firmy badanie gleby wykonują za pomocą skanera firmy AgroCares. Dzięki czemu już podczas pierwszej wizyty doradcy mogą przebadać pole i otrzymać natychmiastowe wyniki. Badanie jednej próbki trwa około 10 minut. Skaner pozwala na generowanie raportów i szybkie wyciąganie wniosków.

W Polsce firmy m.in. takie jak Grupa Aozty, Timac Agro Polska, Wialan czy Stampol udoskonaliły swoje usługi o szybkie badanie gleby.

 

Kiedy badać glebę?

Badanie gleby można wykonywać w każdym momencie. Taka kontrola daje lepszy obraz stanu podłoża. Warto jednak w szczególności dokonać takiej analizy przed zasiewem, najlepiej 1 lub 2 miesiące wcześniej. Na wiosnę warto sprawdzić zawartość azotu, resztę składników rekomenduję się przebadać po żniwach. Firma AgroCares, która zajmuję się tworzeniem nowoczesnych technologii rolniczych, zaleca wykonanie badań w 3 następujących przypadkach:

– Zmiany roślin uprawnych

– Problemów w okresie wegetacji

– Kontroli żyzności

Jest to bardzo istotne, ponieważ jak wiadomo, różne rośliny potrzebują różnych składników odżywczych. Przy zmianie rodzaju roślin warto wiedzieć, czego glebie brakuję. Uzupełnienie deficytowych składników pozwoli na lepszy rozwój roślin. Problemy w czasie wegetacji mogą mieć różne podłoża i trzeba się im zawsze przyjrzeć. Natomiast kontrole żyzności powinno się przeprowadzać minimum co 2-3 lata. Zawsze należy to robić o tej samej porze roku, aby móc porównać ze sobą wyniki.

 

Koszt badania gleby?

W przypadku Lab-in-a-box badanie gleby kosztuję 95 zł netto. Taka analiza obejmuje 21 parametrów i daje szeroki wgląd w skład gleby. Wyniki są dostępne już w ciągu 7 dni roboczych. Badania gleby skanerem może być dołączone do usług doradczych firm nawozowych, więc koszt jest wliczony w całość usług lub jest wyceniany indywidualnie.

[EDIT]: Zakończyliśmy już wykonywanie badań na UR. Był to projekt demo i obecnie nie wykonujemy już analiz. 

 

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zadzwoń do nas!

Mateusz Dydoń